E-pošta
Poveznica

Datoteke će se poslat na e-poštu osobe kojoj ih želite poslati

Preporučujemo da svoje datoteke prvo komprimirate te ih zatim u komrimiranom obliku učitate, inače mape i neke vrste datoteka se neće poslati.

Datotekama će pristup biti moguć poveznicom, lozinkom ili QR kodom koje ćete dobiti nakon slanja

Preporučujemo da svoje datoteke prvo komprimirate te ih zatim u komrimiranom obliku učitate, inače mape i neke vrste datoteka se neće poslati.

Razumijem da moje datoteke nisu sigurne te da su javno dostupne
Želim zaštititi svoje datoteke dodatnom lozinkom
www.000webhost.com